YARIŞMA ŞARTNAMESİ

sartname

KONU VE AMAÇ

Fotoğraf yarışmasının amacı Romatoloji, Ortapedi ve Travmatoloji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlarının, hemşirelerinin ve hareket kısıtlılığıyla ilgili bir tedavi gören hastaların; kendi bakış açıları ile eserlerini paylaşmalarına aracı olmak ve aynı zamanda Romatoloji hastalarının hareket özgürlüğüne dikkat çekebilmektir.

Yarışma Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) tarafından düzenlenmektedir. Pfizer İlaçları Ltd. Şti (PFIZER) yapılacak yarışmaya finansal destek sağlamaktadır.

KATILIM KOŞUL VE ŞARTLARI

1. Yarışma, seçici kurul dışından konuya ilgi duyan tüm amatör veya profesyonel Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlarının, hemşirelerinin ve hareket kısıtlılığıyla ilgili bir tedavi gören hastaların katılımına açıktır.

2. Yarışmaya katılan eserler “Hasta” ve “Sağlık Çalışanları” ( Doktor ve Hemşireler) olarak iki farklı kategoride değerlendirilecektir.

3. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

4. Yarışmaya eser gönderenler, eserin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yarışma sonrası fotoğrafların izin ve telif hakları ile ilgili her ne sebeple olursa olsun bir sorun çıkması halinde, her türlü sorumluluk ilgili eseri yarışmaya gönderen fotoğrafçıya ait olacaktır.

5. Yarışmaya CD yoluyla gönderilen eserlerin kayıtları, eser sahibinin arzu ettiği kadrajda ve tercihen 300 dpi çözünürlükte jpeg formatında ve renkli olması gerekmektedir. Siyah-beyaz fotoğraflar ayrı bir kategori olarak kabul edildiği için bu yarışmanın kapsamında bulunmamaktadır.

6. CD veya harici belleğe kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakamdan oluşan rumuz (tüm resimler için aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası ve eser adı bulunmalıdır.

( Örnek: 12345-1-eser adı)

7. CD veya harici bellek üzerine sadece rumuz yazılarak TRD’ye veya yarışma sekreteryası adına Damla Kalan’a e-posta veya posta adresine iletilmelidir.

8. Birden fazla fotoğraf olması durumunda fotoğraflar aynı CD veya harici bellek içerisinde jpeg olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf ismi CD’ye kaydedilirken formda bulunan şekilde sırasıyla rumuz – sıra no şeklinde yazılmalıdır.

9. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar kenar boşluksuz olmalıdır.

10. Yarışmacılar istedikleri sayıda eserle yarışmaya katılabilirler.

11. Yarışmaya katılacak fotoğrafçının eserleri yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir.

KULLANIM HAKLARI

Yarışmaya katılan eserler TRD tarafından sergilenebilecektir. TRD tarafından sergi veya çeşitli hastalık bilinçlendirme kampanyalarında eser sahibinin adını belirterek ücretsiz ve süresiz olarak kullanabilecektir. TRD bu eserleri kullanmak istediğinde eser sahibine ayrıca bir telif ücreti ödemeyecektir.

Eser sahibi yukarıda belirtilen kullanım için TRD’ye izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı, maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.